Medewerkers

Frank Zwaneveld

Frank Zwaneveld

Directeur en bewindvoerder

 

Irmon Krol

Irmon Krol

Manager / teamleider

Ada Liebrand

Ada Liebrand

Relatiebeh. / intake / opstart

Danielle Lamers

Danielle Lamers

Bewindvoerder

 

Anja Arbeider

Anja Arbeider

Bewindvoerder

 

John Prins

John Prins

Bewindvoerder

 

Kina Spiegelaar

Kina Spiegelaar

Bewindvoerder

afwezig

Marlies Hilbrink

Marlies Hilbrink

Bewindvoerder

    

Laura Klunder

Laura Klunder

Bewindvoerder

    

Marlou Beukers

Marlou Beukers

Bewindvoerder

Brenda Vos

Brenda Vos

Bewindvoerder

   

Marissa Foekens

Marissa Foekens

Bewindvoerder

 

Lisa Rakel

Lisa Rakel

Stagiair

  

Jordy Kroesen

Jordy Kroesen

Bewindvoerder

 

Esther Lindeman

Esther Lindeman

Bewindvoerder & mentor + PGB

  

Ineke Kielman

Ineke Kielman

Bewindvoerder & mentor + PGB

Froukje Holtrop

Froukje Holtrop

Bewindvoerder

   

Babette van de Ven

Babette van de Ven

Stagiair

    

Naomi van Noort

Naomi van Noort

Bewindvoerder

  

Deborah Rozema

Deborah Rozema

Bewindvoerder

Tessa de Jong

Tessa de Jong

Assistent bewindvoerder

Margriet Salverda

Margriet Salverda

Bewindvoerder

Pietsje Prins

Pietsje Prins

Bewindvoerder

afwezig

Baukje Bosgraaf

Baukje Bosgraaf

Bewindvoerder

   

Koerina Vries

Koerina Vries

Assistent bewindvoerder / Administratief ondersteuner

    

Jessica Gillissen

Jessica Gillissen

Assistent bewindvoerder

    

Doetie Veenstra

Doetie Veenstra

Assistent bewindvoerder

   

Dety Heeg

Dety Heeg

Assistent bewindvoerder

 

Miranda Mensing

Miranda Mensing

Assistent bewindvoerder

Antoinette Schonewille

Antoinette Schonewille

Assistent bewindvoerder

 

Hennie Bosma

Hennie Bosma

Bewindvoerder

  

Karlijn Bosscher

Karlijn Bosscher

Assistent bewindvoerder

 

Feruze Yalcin

Feruze Yalcin

Assistent bewindvoerder

 

Joke Schriemer

Joke Schriemer

Medewerkster postkamer

 

Mattie de Vries

Mattie de Vries

Medewerkster postkamer