Vanwege de feestdagen: Goede vrijdag (19 april 2019) en Paasdagen (2e Paasdag 22 april 2019) wordt er door de banken op die dagen geen betalingsverkeer geregeld. Confidio kan op die dagen dan ook geen betalingen doen. De banken verwerken de betalingen pas op dinsdag 23 april 2019.

Staat uw budget het toe om extra geld aan te vragen, dan kan dit uiterlijk tot dinsdag 16 april 2019, 12.00 uur. U kunt hiervoor terecht bij uw bewindvoerder, tijdens het telefonisch spreekuur of per mail.

De leefgeldbetalingen die normaal op Goede vrijdag of 2e Paasdag worden gedaan, worden eenmalig op donderdag 18 april verwerkt. Wij gaan er vanuit dat de banken deze dan ook hebben verwerkt en het op uw leefgeld-rekening staat op donderdag 18 april 2019.

Team Confidio