oprichter Confidio BV

Frank Zwaneveld - Oprichter Confidio BV

Frank Zwanenveld Na mijn opleiding tot sociaal pedagogisch hulpverlener werkte ik jarenlang met dak- en thuislozen en in de ambulante begeleiding. Ik vroeg uitkeringen aan voor mijn cliënten, regelde verzekeringen en beheerde inkomsten en uitgaven. In dit werk ontdekte ik mijn passie: het op orde brengen - en houden! - van iemands financiële en administratieve leven.
Door mijn interesse voor financiën verschoof het zwaartepunt van mijn werk geleidelijk van maatschappelijk werker naar bewindvoerder. Nadat ik werkervaring had opgedaan bij diverse bewindvoerders is in 2010 de tijd rijp voor een eigen kantoor: Confidio.


Alle nieuwsberichten